• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36. Maddesine Göre Görevlerimiz;
• Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
• Sivil Savunma, Koruma ve Güvenlik işlerini yürütmek,
• Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanımı

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Görev Tanımı

Satın Alma Şube Müdürlüğü Görev Tanımı